lnwshop logo

บทความ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 178 อัตรา 4 - 13 ตุลาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 178 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยาน สุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยา…
เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2560 เปิดรับสมัคร 19 ก.ค.60 นี้!!! 21,605 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 เดือนที่ผ่านมา
เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2560 เปิดรับสมัคร 19 ก.ค.60 นี้!!! 21,605 อัตรา UPDATE : ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 4 กรกฎาคม 2560 เปิดสอบท้องถิ่น 2560 ประกาศรับสมัครในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นี้!!! วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายเชื้อ ฮั่นจินดา ได้ Facebook Live เกี่ยวกับการเปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ - ประกาศ…
เปิดสอบกองพลทหารราบที่ 15 เปิดรับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 12 - 21 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 เดือนที่ผ่านมา
กองพลทหารราบที่ 15 เปิดรับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 12 - 21 กรกฎาคม 2560 ประกาศกองพลทหารราบที่ 15 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) กองพลทหารราบที่ 15 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ(อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 13 อัตรา ดัง…
เปิดสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา(ป.ตรี/ป.โท)สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 19 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 เดือนที่ผ่านมา
เปิดสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา(ป.ตรี/ป.โท)สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 19 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2560 ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญา…
เปิดสอบกรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สมัครทางอินเอตร์เน็ต 3 - 27 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 เดือนที่ผ่านมา
เปิดสอบกรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สมัครทางอินเอตร์เน็ต 3 - 27 กรกฎาคม 2560 กรมการขนส่งทางบก รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมการ…
เปิดสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครวันที่3 - 25 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 เดือนที่ผ่านมา
เปิดสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครวันที่3 - 25 กรกฎาคม 2560 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1.นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500บาท สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะส…
เปิดสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครวันที่3 - 25 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 เดือนที่ผ่านมา
เปิดสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครวันที่3 - 25 กรกฎาคม 2560 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1.นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500บาท สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะส…
เปิดสอบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย11 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 เดือนที่ผ่านมา
เปิดสอบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย11 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือนระหว่าง …
เปิดสอบสำนักงบประมาณ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 11 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 เดือนที่ผ่านมา
เปิดสอบสำนักงบประมาณ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 11 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560 ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบั…
เปิดสอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 20 อัตรา 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 20 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 20 อัตรา(ปริญญาตรี) ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักง…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 111 บทความ

หมวดหมู่สินค้า

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม31,285 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด22,159 ครั้ง
เปิดร้าน21 ม.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท22 ต.ค. 2560

0990734004
facebook
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ และทุกหน่วยงาน
แนวข้อสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ และทุกหน่วยงาน
หนังสือสอบราชการ แนวข้อสอบ แจกข้อสอบ คู่มือสอบราชการ+รวมแนวข้อสอบราชการ,+แนวข้อสอบราชการ, +เปิดสอบงานราชการ,+แนวข้อสอบงานราชการ ,+เตรียมสอบงานราชการ,+หนังสืองานราชการ, +เปิดสอบราชการ, +คู่มือสอบงานราชการ, +แนวข้อสอบราชการ, +เตรียมสอบราชการ,คู่มือเตรียมสอบราชการ
เบอร์โทร : 0990734004
อีเมล : ploenpit2531@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top